אתגרים פיקודיים ודילמות למ"כ בתקופת הקורונה

noun_Save_2209758.png

וודאות ואי וודאות, עובדים רק בכיתות, טיפול בפרט, אויר לנשמה, שמירה על סטנדרט משמעת בהכשרה

הורד מסמך
אתגרים פיקודיים ודילמות למ"כ בתקופת הקורונה