האתגרים המרכזיים של מ"פ המילואים - ממצאים מתוך אבחון תפקיד המ"פ במילואים

noun_Save_2209758.png

הורד מסמך
Button
האתגרים המרכזיים של מ"פ המילואים - ממצאים מתוך אבחון תפקיד המ"פ במילואים
Button