תיק כניסה לתפקיד מפקד מחזור\מגמה

noun_Save_2209758.png

כניסה לתפקיד היא תהליך משמעותי עבור מפקד. תפקיד חדש מזמן שלל אתגרים והזדמנויות; זהו שלב המאופיין בעמימות, מחד, ובהצפת מידע, מאידך.
לצורך כניסה מיטבית לתפקיד מומלץ מאוד לפנות זמן להיערכות והכנות טרם הכניסה לתפקיד.

הורד מסמך
תיק כניסה לתפקיד מפקד מחזור\מגמה