top of page

אבחון ארגוני בכניסה לתפקיד מח"ט

למה חשוב לערוך אבחון ארגוני?

"אבחון" או "אבחנה" הוא מונח שנלקח מתחום הרפואה ותורגם לעולם האירגון. בדומה לבני אדם, גם לארגונים יש סימפטומים חיוניים כמו דופק, טמפרטורה, לחץ דם וכד' שאבחנה בהם מעידה על מצבם.

ביצוע איבחון אירגוני הוא מיומנות פרקטית שמטרתה לייצר עבורך תמונת מצב אירגונית יחידתית רחבה יותר או תמונת מצב בתחום מסוים וספציפי ככלי תומך ומסייע בקבלת החלטות.

איבחון אירגוני אשר יתבצע בשלב מוקדם יוכל לסייע לך ביצירת הבנה והיכרות מעמיקה עם החטיבה אליה אתה נכנס, בהסדרת שלבי החפיפה והכניסה לתפקיד, ובסימון יעדים אישיים וכיווני פעולה לתחילת התפקיד.

10 טיפים מנצחים לתהליך איבחון אירגוני מיטבי:

  1. עיתוי - התחל את תהליך האיבחון בטרם הכניסה ליחידה בדגש על שיחות עם המפקד היוצא.

  2. "תפסת מרובה לא תפסת" - חשוב שתדע להגדיר מראש את כמות הנושאים לאיבחון ואת סדרי העדיפויות.

  3. הקשר - חשוב להתבונן במהלך האיבחון על תפקידך, החטיבה אליה אתה נכנס ועל ההקשר הסביבתי שבו היא פועלת.

  4. "בלב שלם ונפש חפצה" - היה פתוח להקשבה למגוון דעות, רעיונות ותפיסות עולם אירגוניות שאולי שונות משלך ו/או סותרות את תפיסותיך אך תוכלנה לסייע לך בגיבוש תמונת מצב אובייקטיבית.

  5. זכור ש.. איבחון=התערבות=התמקמות - מהרגע שאתה נכנס, אתה מתחיל להשפיע. השאלות שאתה שואל, המסמכים שאתה קורא, האנשים שאתה פוגש קודם ואלו שאחרי- הכל נתון לפרשנות.

  6. אל תשכח להסתכל גם חצי הכוס המלאה ביחידה ולא רק על הריקה.

  7. הימנע מביקורת, השמצה, או תחרות עם המפקד היוצא בפני פקודיך.

  8. נסה לחפש הלימה או חוסר הלימה בין המוצהר והמתוכנן בחטיבה לבין מה שמתרחש ומתנהג בפועל.

  9. מומלץ לפנות לדמויות עבר משמעותיות בחטיבה שאינן מחויבות להיררכיה ולפוליטיקה העכשווית.

  10. היעזר ביועץ האירגוני היחידתי בתהליך האיבחון.

מודל ספציפי לאיבחון חטיבה

כלים ושיטות לאיבחון אירגוני


לקוח מתוך חוברת: אבחון אירגוני – נושאים ושאלות לביצוע איבחון יחידתי, קורס מח"טים, ביסל"ם.

369 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page