top of page

אסטרטגיית שיתוף הפעולה המותנה (The CC Strategy) ככלי מנהיגותי לפיתוח ולעידוד מוטיבציה בקבוצה

שיתופי פעולה הם חלק קריטי מחיי העבודה, ויש את מי שיודע לפעול בתוכם בצורה טובה יותר או פחות. תקציר המאמר המובא כאן, עוסק בתפקיד המנהיג בכינון וקידום שיתופי פעולה בארגון, דרך הפריזמה של כלכלה התנהגותית. כותב המאמר מציג את מודל "אסטרטגיית שיתוף הפעולה המותנה" (the CC strategy) המבוסס על ממצאי מחקרים אמפיריים מהמעבדה ומהשדה. במאמר מפורטים מספר מחקרים – חלקם מחקרי "דילמת האסיר" וחלקם מחקרים מעולמות שונים ומגוונים. כך למשל, מחקר שנערך באתיופיה ועסק בקשר בין מנהיגות, נטייה של פרטים לשתף פעולה והיכולת של צוותי עבודה להגדיל את הפוטנציאל של יבול עצים.

המודל המפורט במאמר כולל פרקטיקות יישומיות שבאמצעותן מנהיגים יכולים לעודד ולשמר שיתוף פעולה בקבוצות ובארגונים. שימוש בפרקטיקות מנהיגותיות אלה נועד לייצר שיתופי פעולה אפקטיביים בקבוצות המביעות מוטיבציה לא אחידה לשיתוף פעולה.

המאמר המוצג מתומצת ביותר ומומלץ לפנות לקריאת המקור, בו מופרטים גם המחקרים השונים שבוצעו בנושא (קישור למאמר מופיע בגוף התקציר).


221 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page