top of page

אפקט המפל של מודל המנהיגות המעצבת על שחיקת עובדים

עודכן: 2 באפר׳ 2023

ישנה הסכמה בקרב חוקרי המנהיגות כי מנהיגות איננה תופעה היררכית וחד-צדדית. בעידן הנוכחי, המנהיג נדרש ליכולות הובלה והנעה, לצד מיומנויות בין-אישיות גבוהות. בתוך כך, המנהיגות המעצבת היא מנהיגות שבכוחה לעצב ולהשפיע על המונהגים באמצעים שאינם היררכיים או סמכותיים במהותם. מנהיגות זו מאופיינת בדוגמה אישית, גירוי אינטלקטואלי, התייחסות פרטנית והשראה. שחיקה היא תופעה מוכרת בשוק העבודה, הנובעת ממאפייני עבודה הכוללים מתח מתמשך. שחיקה בעבודה באה לידי ביטוי בעייפות פיזית ונפשית, חוסר מוטיבציה וניתוק רגשי. מעבר להשפעה על העובד, שחיקה עשויה להשפיע גם על הסובבים אותו והארגון בכללותו. מחקר זה מדגים את כוחה של המנהיגות המעצבת להשפיע לטובה על שחיקת עובדים. מנהיגות זו בכוחה להשפיע לטובה הן על המונהגים הישירים והן על המונהגים שתחתיהם. המנהיגות המעצבת מחזקת את המונהג, מפתחת בו כישורים חברתיים ומסוגלות רגשית, ומשפיעה על רמת השחיקה שיחווה בתפקידו. בהקשר צבאי, מאמר זה ממחיש כיצד מנהיגות מעצבת בקרב מפקדים יכולה להשפיע לטובה הן על הפקודים הישירים והן על הפקודים מדרג שני.


לקריאת המאמר המלא -


מנהיגות מעצבת ושחיקה
.
הורידו את • 2.81MB


193 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page