top of page

בניית מסגרת מחלקתית - דף למ"מ


מהי בניית מסגרת?

בניית מסגרת היא תהליך של מעבר מפרטים לצוות עבודה אורגני מגובש.

הפורום המחלקתי מיועד לאפשר לך, המ"מ, ולמחלקתך, להתחיל לגבש את דרך העבודה במחלקה - סגנון העבודה, נהלי מחלקה וכו'.

דף זה נועד לעזור לך להתכונן לקראת הפגישה עם סגל המפקדים המחלקתי.

מוצעים בו מספר נושאים שרצוי להתייחס אליהם על מנת שתצאו לדרך "סגורים" לקראת העבודה עם החיילים וכצוות עבודה אפקטיבי.

(צילום: דובר צה"ל)


נושאים מוצעים לדיון

פתיחה

הצג את מטרות המפגש וערוך היכרות מעמיקה עם מפקדי המסגרת- אישית וצבאית.


יחסי סגל מפקדים - חיילים

1. דגשים שלך בעבודה מול חיילים: מרחק פיקודי, אופי היחסים עם החיילים ועוד...

2. סמכויות מ"כים וסמל: ציין את תחומי הסמכות והאחריות של המ"כים מול החיילים, וודא אם המפקדים הבינו במה הם מוסמכים לפעול עצמאית ובאילו נושאים הם חייבים להתייעץ איתך.


יחסי סגל מפקדים

בחלק זה חשוב מאוד לרדת לרמת הדוגמאות ולאתגר את המפקדים עם שאלות (לדוגמא: אם מדברים על חשיבות הגיבוי, כדאי לשאול: מתי לא יתאפשר לתת גיבוי לסמל/למ"כים?).

1. ציפיות מעבודת הסמל במחלקה: כיצד אתה רואה את תפקידו בהקשר לחיילים, בהקשר למ"כים ובהקשר אליך? ומה עמדת הסמל בנידון.

2. קשר עם המ"מ: כיצד יתנהל הקשר בינך לבין המ"כים והסמל?

3. קשר עם מ"פ: איך אתה רואה את הקשר בין המ"כים והסמל לבין המ"פ? האם הכל עובר דרכך בכל מקרה?

4. לויאליות: אילו נושאים יסגרו בתוך המחלקה ואילו נושאים אתה מחוייב להעביר הלאה לטיפול המ"פ? כיצד אתה תייצג את המ"כים כלפי מעלה, ומה אתה מצפה מהם?

5. חניכה: כיצד תלווה את המפקדים תחתיך, עד כמה תאפשר להם חופש פעולה, באילו נושאים תיתן להם הדרכה, מה מותר להם לבצע עצמאית?


נהלים

1. ישיבות, פורומים, ופגישות – מתי? באיזה תדירות? ועם מי?

2.דיווחים - אילו דיווחים נדרשים? מתי? וממי?


לסיכום, יש לזכור כי הפיכת האנשים לצוות מגובש הוא תהליך מתמשך. מופע "בניית מסגרת" הוא אירוע שנועד להניח את היסודות לתהליך הגיבוש של הצוות כצוות עבודה.

לסיוע נוסף בבניית הסגל מומלץ לפנות ליועץ הארגוני.

777 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page