top of page

הדרג הטקטי בשדה הקרב העתידי

המאמר שמובא כאן פורסם בגיליון מאי 2021, של כתב העת הצבאי 'מערכות', והוא עוסק בפרקטיקות מנהיגותיות של הדרג הטקטי בשדה הקרב העתידי. הטכנולוגיה הופכת את תפקיד המפקד לדואלי, באופן שבו היא גורמת לו לפעול בד בבד בשני "עולמות מקבילים". באחד מהם הוא המרכז, ומשמש כמקבל ההחלטות וכמעצב המציאות; ובאחר הוא חלק מרשת שלמה, שלא פעם דוחקת אותו לעמדת השפעה משנית. על המפקד להרכיב לעצמו סל מאפיינים ופרקטיקות שיאפשרו לו הסתגלות מהירה והתארגנות מיטבית. המאמר מומלץ כקריאה להעשרה ולהבנה של חלק מהאתגרים שיעמדו בפני המפקדים בדרג הטקטי בעתיד הקרוב, ואולי כבר עכשיו בהווה.

כתיבה: ד"ר שני אלמוג ומידד אבידר.


145 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page