top of page

הפיקוד בדרג הזוטר: סקירה תיאורטית

כתיבה: ד"ר שני אלמוג ושרון שולטי


מטרת הסקירה המובאת כאן הינה סקירת היבטים שונים הנוגעים למנהיגות ופיתוח מנהיגות בקרב דרג הפיקוד הזוטר. סקירה זו מבוססת על מאמרים בנושא ניהול זוטר בחברות אזרחיות ובצבאות זרים, כגון צבא ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, מדינות סקנדינביה, דרום-אפריקה, דרום-קוריאה ועוד. המסמך עוסק בדמות המפקד הזוטר, כישורים נדרשים בתפקידו וסגנון מנהיגותו, האופן שבו מתעצבת זהותו המנהיגותית, ולסיום התייחסות למפקד הזוטר כמונהג בארגון.

המפקד הזוטר הוא גורם הסמכות הראשון והעיקרי בו פוגש החייל ועל ידיו הוא מנוהל בעת שירותו הצבאי, ולכן יש חשיבות רבה להעמקה מקצועית בדרג זה, והיכרות עם מאפיינים של הדרג הזה גם בצבאות זרים ובאזרחות.
2,732 צפיותתגובה 1

1 Comment


Guest
Dec 11, 2022

Hi hlo my dear please help my

Like
bottom of page