top of page

חוברת הכנת סגל- בניית מסגרת

חוברת זו נועדה לסייע לך בבניית סגל המפקדים בפלוגה אשר מתקיימת בביסל"ם.


כניסה לחוברת


1,982 צפיותתגובה 1
bottom of page