top of page

מנהיגות וטרנספורמציה דיגיטלית

הדיגיטציה מעצבת ארגונים, סביבות עבודה ותהליכים, ומייצרת אתגרים חדשים למנהיגים. חוקרים מנסים להבין את התופעה אך ממצאי מחקרים שהצטברו עד כה הם בדר"כ חלקיים ומפוזרים על פני דיספלינות שונות כך שקשה לגבש תמונה מלאה. כדי להתגבר על כך, המאמר הנוכחי מציע ניתוח כולל בנושא מנהיגות ודיגיטציה, שמטרתו לזהות את דפוסי החשיבה והממצאים במגוון הדיספלינות של מדעי החברה. הכותבים מזהים קטגוריה של קבוצת מאמרים שעושים ניתוח ברמת במקרו וברמת המיקרו. ממצאים מרכזיים מראים שמנהיגים הם שחקני מפתח בפיתוח תרבות דיגיטלית והם צריכים להיות בעלי מיומנויות מגוונות כדי להצליח בכך.

במחקר הזה הכותבים תורמים לקידום התאורטי של הדיון על טרנספורמציה דיגיטלית ומנהיגות דרך ניתוח רחב ושיטתי, וזיהוי הזדמנויות למחקר עתידי ולקידום הידע בתחום.


109 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page