top of page

יצירת יציבות ובהירות

למה חשוב לייצר יציבות ובהירות?

כמפקד אחד מתפקידך הוא לייצר אצל הפקודים תחושת יציבות ובהירות גם באירועים של חוסר וודאות או קושי. זאת מתוך הבנה שיציבות המסגרת, וכך גם יציבות הפקודים מבוססת על יכולתו של המפקד להיות יציב ולייצר ביטחון בקרב אנשיו.

במקרים בהם אין יציבות ובהירות המסגרת תתאפיין בחוסר אמון, כישלון במשימות, קשיים בקרב פקודים והתנהגויות לא נורמטיביות. יציבות ובהירות ייצרו אמון ורתימה, שמירה על ביצועים, תחושת מסוגלות ולכידות בקרב חברי המסגרת.


איך מייצרים יציבות ובהירות אצל הפקודים?

· המפקד כמודל

שאל את עצמך: איך אתה מתמודד עם שינויים וחוסר יציבות? מה מרגיע אותך? למה אתה זקוק? מתי אתה מתערער? מה מאפשר לך להתמודד עם חוסר יציבות או אפילו לחיות איתה? מה חשוב לך לדעת? מה מייצר אצלך יציבות ובטחון?

· המפקד כמתווך

שאל את עצמך: באירוע ובחוסר יציבות- איזה מידע אתה מעביר? איזה לא ולמה? מה יחזק את תחושת המסוגלות והביטחון של המסגרת שלך? איפה אתה צריך להתמקם? איך אתה מתווך את המשימה? מה המסגרת שלך צריכה ממך?

· המפקד כמחולל

שאל את עצמך: בשגרה- איך אתה מייצר מסוגלות של המסגרת להתמודד עם חוסר יציבות? איך אתה מייצר לכידות במסגרת? איך אתה מייצר לכידות סביב המשימה? איך מייצרים ביטחון ואמון בך? איך מרגילים את המסגרת להסתדר עם שינויים ולחץ?

פעולות לייצור יציבות: תווך את המציאות (מה החיילים יודעים/ מבינים), חזק תחושת מסוגלות, תן הנחיות ברורות לפעולה, בחר היכן להתמקם, תן מידע רלוונטי, שדר מערכתיות ולויאליות (ייצר ביטחון במערכת), שמור על שגרה.

פעולות לייצור בהירות: וודא הבנה, בצע הכנה, עבוד לפי תכנון ושיטה מסודרת, ייצר שפה משותפת, הגדר משימות העבר מסרים ברורים, וודא שהשפה מתאימה לאוכלוסייה.מתחים שהמפקד מתמודד איתם באירוע שבו יש פגיעה ביציבות המסגרת או הפקוד


1. תבונה- תבנית

בדוק- מה האירוע דורש? את מה משרתת שמירה על התבנית? באיזה מקומות אתה מרגיש כי אפשר וצריך להיות גמיש ופתוח יותר? איזה מחירים אתה מוכן לשלם? מה ייצר תחושת ביטחון לעומת מה ייצר תחושת מחנק וסגירות וחוסר התחשבות?

2. אישי- ציבורי

שאל- מה קורה לי במצבים של חוסר יציבות? מה אני מצפה מעצמי? מה הסביבה והתפקיד מצפים ממני? איך אני מנהל את המתח שבין הציפייה שלי לשמור על קור רוח כלפי חוץ, לבין המתח והאחריות שלי לעצמי? כיצד אני מנהל את המתח הזה, באופן שיסייע לי לעשות את הנכון והטוב עבור המסגרת שלי והמשימה? מהו המקום הנכון עבורי להתמקד במה שקורה לי אישית ומתי זה לא נכון?

3. מוכוונות משימה- מוכוונות רגשות

כאשר יש חוסר יציבות- מה חשוב לתפקוד כרגע ומה משפיע לתווך ארוך? באיזה מקומות צריך לאפשר מקום לשיח, למורכבות לרגשות, ומתי אין לזה מקו? מה ישפיע על ההחלטה להתעמק או להשטיח? מה מחזק את תחושת המסוגלות של המסגרת שלי ומה יפגע במשימה? מה חשוב לי עכשיו? איזה מחיר אני לא מוכן לשלם אח"כ? מה הכי חשוב לי ומתי?

לסיכום, העקרונות המנחים ביצירת יציבות ובהירות הם: תיווך המציאות, יוזמה ותעוזה, אגו בצד, הנעה לפעולה, אינטליגנציה רגשית ולמידה וחדשנות.

 

ערכה וניסחה: נטע ברגר

441 צפיות0 תגובות

Commenti


bottom of page