top of page

מתי עצרת בפעם האחרונה?

כתיבה: שרית אלפיה


שגרת הפיקוד והניהול היום יומיומיים של מפקדים מאופיינת בקצב גבוה של עשייה.

מתח עבודה גבוה כולל לרוב בתוכו ראייה משימתית, רצון בהספקים והרבה כדורים שנמצאים במקביל באוויר.

להיות ב-doing תורם לתחושת משמעות, האדרנלין בגוף מורגש. ה-doing מסייע לחוויה של תחושת שליטה פסיכולוגית כיוון שלרוב עצם שהייה בתוך הפעולה עצמה מייצר אפקט פסיכולוגי של רגיעה, אך במקביל לכל היתרונות הללו, קיים פרדוכס: אתה חושב שבכך הנך טוב יותר, אבל הבעיה היא שאתה מתנהל ולא באמת מנהל. לכן הניהול שלך הרבה פחות אפקטיבי משיכול היה להיות.


דמיין משחק כדורסל ללא פסק זמן שלוקח המאמן. נצחונות ואף שינוי מצב מהפסד להובלה הושגו באמצעות פסק זמן, חשיבה והתארגנות מחודשת על המצב.

לכך נועדה העצירה כמנוף לניהול אפקטיבי.

העצירה לחשיבה, אבחון והתארגנות מחודשת קריטיים בכל מערכת ארגונית (וכמובן גם זוגית)

ובוודאי שהיכולת לעצור ולנתח יובילו לרוב גם ללמידה והפקת המקסימום מהפיקוד הארגוני, יצירת שפה משותפת ואף לכידות משימתית.

לרוב, השלב שבו תעצור ללמידה מחייבת יהיה כתוצאה מתחקיר, אשר נועד לחקור ארוע שהיה בו כשל מסוים שכבר התרחש והלמידה הארגונית הינה בדיעבד.

ולכן, בדיוק כמו אימון כוח, שהינו בעל ערך בבניית מסת השריר רק כאשר הוא מתקיים כפעולה קבועה וחוזרת, השיטה היא להכניס את העצירה כמנגנון קבוע. כלומר לייצר טיפול 10000 דרך תרבות שפורצת את הפרדיגמה. תמרור העצור מאפשר להתמקד מחד ולראות דברים בראייה מרחיבה מאידך, הוא אינו ביטול זמן, אינו מעכב אלא הוא נותן תמורה יקרה מפז.

שני שלבים מרכזיים לעצירה:

ראשית הצירים - שלב הראשון והקריטי - עצירה שאתה עושה עם עצמך. קבע פ.ע מתוזמן בלו"ז עם עצמך. בזמן שבועי שאותו תוכל לנהל באופן קבוע.

ובו תוכל לשאול את עצמך שאלות מפתח לגבי ההתנהלות. הבהר כי זמן זה הינו ללא הפרעות חיצוניות.

חשוב שתדע כי ישנה אפקטיביות גבוהה לכתיבה קצרה בסיום היום, ייתכן שתמצא זאת מכביד עבורך. התחל מזמנים קצרים וממוקדים כ7 דק וייתכן שבהמשך תמצא זאת כמועיל.


השלב השני הינו עצירה יזומה עם צוות המפקדים. באופן דומה קבע מועד קבוע בו תקדיש כשעתיים - שלוש לפחות, לחשיבה משותפת ושיח על תמונת המצב, על הנורמות והפערים ביחידה. אין ספק כי תמצא זאת תוך זמן קצר כמשפיע מאוד לא רק על היבטי המשימה אלא גם על לכידות ושפה משותפת גבוהים יותר.


אז קדימה פתח יומן, סמן את המועדים..

217 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page