top of page

מגמות במחקר על מנהיגות - שנת 2020

הסקירה התמציתית המובאת כאן מציגה את עיקרי מגמות העשייה בתחום חקר המנהיגות בארץ ובעולם בשנת 2020. הסקירה מביאה נקודות עיקריות בלבד ומומלץ לפנות למקורות המוצגים בתחתית כל שקף לצורך הרחבה.

בשנת 2020 היה באופן טבעי עיסוק בנגזרות הקורונה עבור המנהיגות, אך גם בנושאים של מנהיגות דיגיטלית, מנהיגות שמתבוננת על יחסי מנהיג-מונהג, מנהיגות משותפת, caring במנהיגות ועוד ועוד.

כתיבה: שרון שולטי וד"ר שני אלמוג566 צפיות0 תגובות
bottom of page