top of page

מגמות במחקר על מנהיגות - שנת 2021

הסקירה התמציתית המובאת כאן מציגה את עיקרי מגמות העשייה בתחום חקר המנהיגות בארץ ובעולם בשנת 2021. שנת 2021 אופיינה בהמשך עיסוק במשמעויות נגיף הקורונה על תחום המנהיגות, ובתוך כך נראה המשך מגמה של פיתוח ידע ומודלים המותאמים לתקופה כגון, מנהיגות מוסרית ואתית, מנהיגות אותנטית, מנהיגות עצמית ומנהיגות ששמה דגש על גיוון.

הסקירה הזו כוללת נקודות עיקריות בלבד ומומלץ לפנות למקורות דרך הלינקים שמופיעים במסמך.כתיבה: שרון שולטי וד"ר שני אלמוג

494 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page