top of page

מודלים לפיתוח מנהיגות: מיפוי לפי סביבה ודרג

החוברת המקיפה המובאת כאן פורסמה בשנת 2016 וכוללת מגוון רחב של מודלים לפיתוח מנהיגות.

לחוברת שתי מטרות עיקריות. ראשית, למפות מגוון של תיאוריות ומודלים הרלוונטיים לתהליכי פיתוח מנהיגות בצה"ל. בתוך כך מובאים תיאוריות ומודלים למנהיגות ולפיתוח מנהיגות, וגם תיאוריות ומודלים שמייצגים פרקטיקות, כלים ויכולות הנדרשים ממפקדים במימוש תהליכי המנהיגות שלהם (כגון מודלים של השפעה, של פיתוח צוות, של יצירת חוסן וכיוצא בזה).

שנית, החוברת נועדה להסדיר את השימוש במודלים בהקשרים שונים של תהליכי פיתוח מנהיגות המתקיימים בצה"ל בהתאם לסביבה (סביבת הלחימה וסביבת המטה) ובהתאם לדרג. זאת כחלק מתהליך הסדרה מטכ"לי של נתיבי ההדרכה בהכשרות האחודות ובתוכם נתיב המנהיגות.

כתיבה: עדי שירצקי, שרית טובי, ענבר שריפט, שרית אלפיה-דימנט580 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page