top of page

מוטיבציה להנהיג, מוטיבציה להיות מונהג: התפקיד של מנגנון קידום-מניעה בתהליכי מנהיגות

כיצד מניעים מפקדים את חייליהם לציית לפקודה, לשמר יציבות ורוטינה, לדייק, לשמור על רמת בטיחות גבוהה ולהימנע מתאונות? כיצד הם מניעים את החיילים להתפתח, ללמוד, לקדם שינוי, לפעול בצורה יצירתית גם במצבי חירום ולקחת סיכונים? על השאלות הללו כותבות המאמר מנסות לתת מענה, דרך שילוב בין תיאורטיות של מוטיבציה ומנהיגות.

מאמר זה משלב תיאוריות של מוטיבציה ומנהיגות תוך התבססות על תיאוריית מוקד הויסות הרגשי. העבודה מהווה מסגרת רעיונית המציעה שמוקד ויסות העצמי של מנהיגים (קידום לעומת מניעה) משפיע על המוטיבציה שלהם להוביל. הכותבות מציעות שמנהיגים יכולים להשפיע גם על מוקדי ויסות העצמי של המונהגים שלהם, אשר בתורם יעצבו תוצאות שונות של המונהגים.

המאמר פורסם בגיליון 4 של כתב העת "מראות של מנהיגות" בדצמבר 2011.


כתיבה: רונית קרק ודינה ון דייק275 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page