top of page

מחשבות על חניכה

חניכה מסייעת לשכלול יכולות וכישורים ושיפור מתמיד של ביצועים, ובכך מקדמת את יכולתו של הצבא לבצע את משימותיו השונות בצורה טובה יותר. גם בסביבה האזרחית מצאו מחקרים קשר ישיר בין קיומם של תהליכי חניכה לבין מדדים שונים של אפקטיביות ארגונית.


בצה"ל קיימת הבנה ביחס לחשיבותה של חניכה ככלי לשכלול יכולות וכישורים ושיפור מתמיד של ביצועים. חניכה גם מהווה פלטפורמה מרכזית לקשר בין מפקדים לפקודיהם, במסגרתה מתקיימים התייעצות, למידה מתוך התנסויות, פיתוח וטיפוח הפרט. עם זאת, נראה כי קיים פער בין הציפייה לקיומה של חניכה במסגרות השונות ובין מימושה. מטרת מאמר זה להציע פרשנות לפער זה והסברים לחוסר שביעות הרצון מתהליכי החניכה. זאת, על מנת להציע רעיונות ועקרונות יישומיים לצמצום הפער.

מראות של מנהיגות- גיליון 05

כתיבה: אורית זומר-בליצר

צילום: דובר צה"ל

196 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page