top of page

מחשבות על מנהיגות בראי הזמן

כתיבה: שרית אלפיה-דימנט.


האם אתם חושבים שישנה שונות בין המנהיגות היום לבין המנהיגות בעבר?

זו אולי השאלה שאני נשאלת הכי הרבה (חוץ מהשאלה ואיך אתם מפתחים מנהיגות בצה"ל?) אולי אתם מפקדים מספר שנים ויכולים להתבונן בפרספקטיבה של זמן על השאלה הזו מניסיונכם האישי? מה אתם חושבים?


כדי להעמיק בשאלה אתייחס אליה דרך מספר נקודות מבט, אתחיל ממה שלא השתנה בעיני במהות (ואח"כ אתייחס להשתנות):

1. אתה מוגדר כמפקד בתפקיד הפורמאלי שלך. נהדר. יש לך עמדה פורמאלית מוצהרת בהיררכיה הארגונית. אין פירוש הדבר שהנך מנהיג. המשמעות היא שיש בידך סמכות. מיכה פופר מחוקרי המנהיגות המומחים בעולם הראה שיש להבחין בין שלושה מושגים שונים: סמכות, כוח ומנהיגות. הסמכות כמפקד תמיד נמצאת בידך והיא משמעותית וחשובה בתפיסת ההיררכיה הארגונית ובדרישה לקיום הפקודות. לכמה מכם היו מפקדים שהרגשתם שהם בעלי הסמכות אך קיימתם עימם אינטראקציה מחייבת או מצומצמת בלבד? אחת מהחובות באמנת הקצין היא להוביל, המערכת הצבאית בחרה והקצינים בחרו והתחייבו "להנהיג ולהוביל" ואנו משקיעים רבות בפיתוח שלך כמנהיג ובפיתוח היכולת שלך להניע את פקודיך לנוכח ועל אף כל קושי, אך הדבר מוביל לנקודה השנייה החשובה בעיני -

2. הגדרתך כמנהיג ניתנת על ידי המונהגים. לא רק המערכת הצבאית מגדירה אותך. המונהגים הם אלו המגדירים אותך. הם אלו הרוצים ללכת אחריך. בעיניהם נדלק הניצוץ או נכבה. הם אלה שיתנו את ה"מעל ומעבר" או את המינימום. הדבר נכון לכל מנהל באשר הוא בארגון אזרחי. אך למנהיגות צבאית זוהי ליבה תפיסתית ומעשית בו המפקד מצווה להוביל את פקודיו בכל משימה ובוודאי ביתר שאת במנהיגות הקרבית אשר דורשת את חירוף הנפש והובלת המפקד את לוחמיו בקרב.

חשוב - האם אנשיך רואים בך כמנהיג?

פעולת ההתמסרות למנהיג היא רגשית במהותה. ולכן,

3. שני היסודות העמוקים ביצירת הזיקה הרגשית בין המנהיג למונהגים הם אמון ואכפתיות של המנהיג למונהגיו. האכפתיות מתבטאת בכך שהפקוד ירגיש שהמפקד שלו דואג לו דאגה כנה ועמוקה, שהוא מבין לעומק את צרכיו הרגשיים. האמון מתבטא בתחושה של הפקוד שאפשר לסמוך על המפקד גם בהיבט המקצועי (תחושת ההערכה מקצועית) וגם בהיבט של תכונותיו והתנהלותו הפיקודית בבחינת "ממני תראו וכן תעשו" (דוגמא אישית, יושרה, שקיפות, מעשים כדיבורים ועוד). יסוד נוסף ומהותי כרוך ביצירת לכידות של המנהיג בצוות שלו. צוות אשר יחוש מלוכד לא רק אל מפקד הצוות אלא גם בין חברי הצוות יוכל להגיע לתוצאות אפקטיביות יותר.

4. המנהיג יצטרך להוביל לנוכח ועל אף כל קושי ובאי ודאות מסוימת בין אם מדובר בקרב, במצב כמו מגיפת הקורונה או אירוע משברי יחידתי/הקשרי אחר. עליו לעורר את המוטיבציה באנשיו לחברם למשמעות ולערכים בעשייתם ותרומתם לצדקת הדרך, לקבל החלטות ולשאת באחריות.


הנקודות הללו המהוות את התשתית המנהיגותית לא השתנו. הם עמוקים וטבועים חזק ב d.n.a של תופעת המנהיגות.


מה בעיני כן משתנה? ההקשר - context, שמגלם בתוכו את ההשתנויות המרכזיות המשפיעות על האופן בו מתחוללת פעולת המנהיגות. ואכן כאן ישנם מספר השפעות דרמטיות שאגע בהם בקצרה:


1. אין ספק שמשפיע מרכזי על פעולת המנהיג כרוכה במנהיגות בעידן הרשתי, לא עוד השלכה על המנהיג "האב הגדול". המנהיג חשוף, נבחן בכל עת ללא הפסקה. הכוח שהיה בעבר בידיו כבעל הידע איננו עוד ייחודי, יש הצפה של מידע ומומחים רבים שיוכלו להיות זמינים לידע בלעדיו ולפניו.

חשוב- כיצד העידן הרשתי השפיע על הפיקוד שלך?

2. משפיע מרכזי נוסף כרוך בהשתנות החברה וכניסה של ערכים אינדיבידואלים לצד ערכים קולקטיביסטים, אנו מרגישים זאת גם בהיבטים העמוקים של תפיסת מקום העבודה בחיי הפרט, בדורות השונים הנמצאים בארגון ובצרכים הרגשיים והמנטאליים השונים שלהם, במתחים שבין שליחות הקרבה טוטאליות לבין צרכים אינדיבידואליים שונים. ההשפעות הללו גוזרות על המנהיג יותר מבעבר להתבונן על צרכי הפרט ולא רק על צרכי המשימה והארגון, עיסוק נרחב ב-engagement ותוכניות פיתוח אישי, התאמת אופני העבודה בארגון לפני/אחרי קורונה ועוד.

3. מרכיב משמעותי נוסף בעיני כרוך בהשתנות של החברה ביחס לסמכות. אנו רואים ועדים למגמה המתפתחת בשני העשורים בירידת הכבוד והיראה מהסמכות לצד דרישה מנהיגותית בשיקום הסמכות ההורית, סמכות המורים בבית הספר, לסמכות מנהלים בארגונים אזרחיים והשפעות על סמכות המפקדים. ניכרת אמביוולנציה ב-attachment הרגשי והגדלת הבחירה חופשית. האם המנהל / הארגון בזה מתאימים עבורי? האם אני רוצה להקשיב לו? לעבוד איתו? ללמוד ממנו?

חשוב- כיצד סוגיות אלו משפיעות על צה"ל וכיצד הן באות לידי ביטוי במסגרת שלך? בקרב פקודיך?

4. ניתן גם להתבונן על חדשנות בהשתנויות תפיסתיות ומבניות במנהיגות במרחבים משותפים שרלוונטית מאוד לשיתופי פעולה בין ארגונים לקידום משימות ואג'נדות משותפות מעבר למבנים הרגילים ומשפיעים על פעולת המנהיגות מעבר לאופייה הקלאסי הגנרי.

חשוב - כיצד באה לידי ביטוי מנהיגות במרחבים משותפים במרחב הסמכות והאחריות שאתה מוביל?


אלו השתנויות נוספות יש בעיניך?


במעשה המנהיגותי כל מי שמפקד כעת חש את המשמעות, את הדילמות, את כובד האחריות ואת הרצון והשאיפה להיות מפקד טוב יותר. בהיבט זה פחות משנה ההשתנות מבעד לשנים אלא משנה ההווה. חשובה העשייה המנהיגותית עצמה: הגדרת הכיוון והמשמעות, ההשפעה, בניית האמון, האכפתיות, יצירת הלכידות, הנוכחות האותנטית, הדוגמא האישית והחוסן של המנהיג וכמובן ההתפתחות המתמדת שלו כמפקד.364 צפיות0 תגובות

コメント


bottom of page