top of page

מי שעומד מאחוריי, מצדדיי ומלפניי הוא המנהיג?


המשפט "תחנות.. כאן קודקוד, עבור!" שכיח במערכת הקודים של הקשר הצה"לי. משפט זה מגלם גישה מקובלת של המנהיגות בצה"ל, לפיה ניתן לאתר מנהיגות במקום אחד מסוים בארגון, בקודקוד, הנמצא בראש הארגון. לפי תפיסה זו, קיימת הלימה חזקה בין התפקיד הרשמי ביחידה הצבאית – קצינים, מפקדים שאינם קצינים – לבין מנהיגות. מחקר זה חושף את קיומן של פעולות מנהיגותיות בחיי היומיום של היחידה, מעבר לפעולות של המנהיגים הפורמליים ובנוסף להן. כלומר, ביטויים של מנהיגות מבוזרת.

המאמר מתבונן על ביטויי המנהיגות כתופעה של גבולות פתוחים, המערבת משתתפים מכל הדרגים בארגון. להתבוננות זו, המייחסת לכל הפרטים בארגון פוטנציאל למעורבות באקט המנהיגותי, השלכות משמעותיות רבות, בהן גם על תהליכי קבלת החלטות, פיתוח כפיפים ופיתוח מנהיגות.

כתיבה: שחף קרן, וינשל אופיר ופזמוני לוי אורן


72 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page