top of page

מנהיגות במרחבים משותפים

המאמר הנוכחי מונגש כחלק מעיסוק רחב של בית הספר לפיתוח מנהיגות של צה"ל בגוף הידע של "מנהיגות במרחבים משותפים". בתוך כך, נאסף חלק מהידע הרב הקיים על מנהיגות משותפת (shared leadership) בעולם. מודלים של מנהיגות משותפת מתקיימים בעיקר בשדות הארגוניים של חינוך ובריאות, אולם הם מחלחלים לשדות נוספים כפי שבא לידי ביטוי גם במאמר הנוכחי. בהקשר הצה"לי, אתוס האחריות והבלעדיות של המפקד ממשיך להיות רלוונטי הן ברוח והן בהגדרות המחייבות של הארגון הצבאי (למשל: "כל מפקד אשר לשם מילוי תפקידו וביצוע משימותיו מטיל מטלה על כפוך לו, יוצר אחריות אצל הכפוף אך אינו מסיר או מצמצם את אחריותו שלו בהקשר לאותם תפקידים או משימות", מתוך עקד האחריות והסמכות, 1999).

אם כך, מדוע המאמר בכל זאת רלוונטי עבורנו או במילים אחרות מה אנחנו יכולים ללמוד מקריאת המאמר?

  1. ישנו מנעד רחב של מנהיגות משותפת. בהתאם, קיים ערב רב של ביטויים ומושגים שכוללים בתוכם צורה כזו או אחרת של מנהיגות משותפת. בנוסף, מתקיימות בשטח תצורות רבות של מנהיגות שאפשר לכלול תחת המטריה של מנהיגות משותפת. כלומר, מנהיגות משותפת אינה רק מנהיגות שבה שני מנהלים מוגדרים כבעלי אחריות וסמכות זהה בניהול יחידה. המשמעות היא שיש טעם בהיכרות עם עולם הידע הזה משום היותו רלוונטי גם למקרים של מנהיגות משותפת שאינה "קלאסית".

  2. מנהיגות משותפת צומחת מלמטה – רצון, צורך או אילוץ של השטח הם המנועים שמסייעים להתהוותה של מנהיגות משותפת. המנהיגות המשותפת עולה לא פעם כדרך התמודדות של הגורמים בשטח להתמודד עם המציאות המורכבת ועם העומס הקוגניטיבי והרגשי על המנהל הבודד.

  3. מנהיגות משותפת מאופיינת בתכונות אישיות וארגוניות של 'עולם חדש'. כלומר, מאמר זה מחזק את המגמה העכשווית ועליתם של מאפיינים מנהיגותיים 'חדשים' אשר רלוונטיים במגוון מודלי פעולה מנהיגותיים של העת הנוכחית. כך למשל, מנהלים שפועלים במודל של מנהיגות משותפת מאופיינים בענווה, פתיחות, והיכולת "לראות" את האחר.


(צילום: דובר צה"ל)

141 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page