top of page

מנהיגות בראייה מגדרית: למה? היכן? וכיצד?

המאמר מציג התבוננות על פיתוח המנהיגות בצה"ל מתוך הפריזמה של ראייה מגדרית. התבוננות זו מאפשרת לזהות את הפערים בין אידיאל המנהיגות הקיים לבין הצרכים שעולים ומתפתחים מצבא, משינויים בצבא ובסביבתו. במאמר מודגמת החשיבות של פיתוח מנהיגות בצה"ל בראייה מגדרית ומוצג יישום של פיתוח מנהיגות בראייה מגדרית תהליכי קבלת החלטות ובהכשרות מפקדים.

קיומו של אידיאל מנהיגות גנרי אחד מצמצם את השונות שהייתה יכולה להיות בסגנונות המנהיגות בצבא. בהתבסס על גישת הראייה המגדרית, לא נכון שיהיה מודל מנהיגות גנרי אחד, הנחשב לנורמה ושולל שונות. מאמר זה מציע התבוננות על פיתוח המנהיגות בצה"ל ועל פיתוח מנהיגות באמצעות הפריזמה של ראייה מגדרית, תוך ניסיון להראות כיצד זו יכולה לקרב אותנו לחזון של מגוון, פלורליזם ושוויון, ולהועיל לצבא כמערכת וגם לפרטים שבתוכה.

השימוש ב"משקפיים מגדריים" בפיתוח מנהיגות יביא גם להרחבת סגנונות המנהיגות בקרב המפקדים וגם למימוש אפקטיבי יותר במנגנוניו ובמשאביו של הצבא. פיתוח סגנונות מנהיגות שונים בצבא ישפר את יכולת הסתגלותו לשינויים בתוכו ובסביבתו, ואת יכולת ההתמודדות עם סביבת פעולה דינאמית ומורכבת כפי שבאה לידי ביטוי במאפייני העימותים, בהתפתחות הטכנולוגית ובשונות החברתית של משרתיו. כמענה לאתגרים בעת הנוכחית, נדרשים מיומנויות וסגנונות מנהיגות נוספים וחדשים המיוחסים ברובם ל"תכונות נשיות, ופחות באים לידי ביטוי באידיאל המנהיג הגברי.

מראות של מנהיגות- גיליון 04

כתיבה: נטאשה אובולסקי

צילום: דובר צה"ל

123 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page