top of page

מנהיגות המג"ד המצטיין

המאמר "המנהיגות של המג"ד המצטיין בצה"ל" מבוסס על מחקר שנערך בביסל"ם על ידי אליאב זכאי ועמיר שיינפלד. למרות שהמאמר פורסם בכתב העת 'מערכות' לפני כ-30 (!!) שנה, הוא ממשיך להיות חשוב גם היום.

החוקרים ביקשו לענות על שתי שאלות:

1. מהם המאפיינים המשותפים לכלל המג"דים המצטיינים?

2. מהן אסטרטגיות הפעולה המשותפות לכלל המג"דים המצטיינים?

בתוך שלל אתגרי כוח האדם עימם מתמודד צה"ל בעת הנוכחית, המורכבות ההולכת וגדלה של שדה הקרב, ואינספור זירות הפעולה עימם המג"דים בצה"ל מתמודדים מידי יום ביומו, מצוינות במנהיגות היא רלוונטית היום יותר מאי פעם. המחקר ביקש לבחון מקרוב את תופעת המצוינות המנהיגותית בדרג המג"ד, באמצעות מעקב אחרי התנהגויות אופייניות למג"דים שהמערכת הגדירה כמצטיינים. השיטה כללה תצפיות בשטח וראיונות הן עם המג"דים עצמם והן עם שותפי תפקיד מרכזיים.


ממצאים

ממצאי המחקר חשפו שלמרות ההשתייכות לחילות שונים, יש למג"דים המצטיינים הרבה מן המשותף:

· המג"דים המצטיינים החזיקו במרכיבים דומים בתפיסת התפקיד שלהם, ובעיקר – תחושת שליחות חזקה, רצון לייצר שינוי ושיפור בגדוד, ומחויבות עמוקה למטרה המרכזית של הכנת הגדוד למלחמה.

· כלל המג"דים המצטיינים החזיקו בערך מרכזי שהוביל אותם בעשייה והיה סוג של "הערך המוסף" שהם תפסו שהם מביאים עימם לתפקיד המג"ד.

· עוד נמצא שהמג"דים המצטיינים השקיעו בבניית שדרת פיקוד חזקה, טיפחו את תחושת השייכות של החיילים למסגרת הגדודים ובמקביל קידמו תפיסה של דימוי חיובי לגדוד ברמת החטיבה והאוגדה.

ממצאי המחקר הללו וממצאים נוספים מפורטים לעומק במאמר המובא כאן.

אז... מיהו המג"ד המצטיין בצה"ל? מהמחקר עולה כי המג"ד המצטיין ניחן בשילוב של תפיסות תפקיד מורכבות, אסטרטגיות ברורות ומאפיינים אישיים יציבים, ואת כל אלה הוא משכיל להתאים באופן גמיש למצב ולאוכלוסייה הרצויה.

המג"ד המצטיין הוא קצין בעל עוצמה מנהיגותית וסגנון מנהיגותי גמיש, שמאפשר לו תגובה אפקטיבית אל מול הדרישות הסותרות של המערכת ושותפי התפקיד השונים. במג"דים המצטיינים נמצאו יכולות של פיקוד על יחידה קטנה ובו זמנית יכולת מנהיגות מערכתית, שהולמות את מאפייני הגדוד אשר מהווה חלק ממערכת גדולה יותר.

המאמר המובא כאן הוא קריאה מומלצת לכל מפקד בצה"ל משום שהוא מאפשר הצצה למורכבות המנהיגותית אליה נדרש המג"ד, ואף ממפה את המאפיינים ואסטרטגיות הפעולה שמאפשרות התמודדות עם המורכבות הזו.

מילות מפתח: מג"ד, מצוינות, מנהיגות, תכונות במנהיג, אסטרטגיות פעולה במנהיגות


כותבי המאמר: אליאב זכאי ועמיר שיינפלד

158 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page