top of page

מנהיגות מבוססת משמעות

איך מובילים צוות לעבר היעוד הארגוני – בארגון גדול ומורכב כל כך כמו צה"ל?

תקציר המאמר המובא כאן עוסק בקשר שבין מנהיגות מבוססת משמעות לבין פעולות שהעובדים עושים הלכה למעשה ומקדמות את הארגון לעבר ייעדו. קריאת התקציר רלוונטית במיוחד לעוסקים בתחום המנהיגות בארגונים גדולים משום שהיא מסייעת לפצות על הפער הגדול לעיתים, בין הפעולה היומיומית של העובדים לבין המטרות הרחבות של הארגון (למשל – האם כלל המשרתים בצה"ל מבינים את הקשר הישיר בין עבודתם לבין תר"ש תנופה?). בתוך כך, מתמקד המאמר בתפקיד המנהיגותי של המנהל ומציג גם פקטורים נוספים שמשפיעים לחיוב על פעולות שמסייעות להשגת היעוד הארגוני.

יתרה מכך, בעת המשברית שבה אנו נמצאים וככל שגוברת אי הוודאות, תחושת הערך, המשמעות והצורך אינם ברורים באותה מידה בזירות הפעולה השונות. לכן, יש חשיבות רבה לפעולת התיווך הרציף של המפקד, אשר יחבר בין היעוד הארגוני הרחב לבין מטרות ותחושת משמעות משותפת ברמת הצוות. העדשות של כותב המאמר הן של תפיסת מערכת אשר כוללת בתוכה את רמת הפרט, הקבוצה, המפקד והארגון כולו.

המאמר מובא כאן בתמציתיות רבה ומומלץ כתמיד לפנות לקריאה במאמר המקור (לינק למאמר מופיע בגוף התקציר).


259 צפיות0 תגובות

תגובות


bottom of page