top of page

מנהיגות צבאית בעידן של מערכות צבאיות מורכבות

בשנים האחרונות מתקיים עיסוק נרחב בקרב אנשי צבא, אנליסטים צבאיים ואנשי אקדמיה בנושא אופי העימותים במאה ה-21. בתוך כך בולט העיסוק בסוגיית מורכבות העימותים ובמרכזו ניצבת מחלוקת והיא: אם העימותים במאה ה-21 מורכבים יותר מבעבר או שמא המלחמה, כ"ממלכת אי הוודאות", הייתה מורכבת תמיד בדומה למוכר לנו כיום.

במאמר שלהלן מנתחות הכותבות את מאפייני העימותים בעת הנוכחית ואת המענה הצבאי הניתן להם מתוך נקודת מבט אנליטית של תיאוריות של מורכבות (תורת המערכות המורכבות, תורת הרשתות ותורת הכאוס) ועומדות על הנגזרות שיש לשינויים ולמורכבות של העימותים על פיקוד ומנהיגות.

כותבי המאמר: שרית טובי וכרמית פדן


51 צפיות0 תגובות

Commenti


bottom of page