top of page

סדנת מעבר לאימון מתקדם

חוברת זו נועדה לסייע לך, המ"פ, בתהליך המעבר של הפלוגה משלב הטירונות לאימון המתקדם.

כניסה לחוברת


418 צפיות0 תגובות
bottom of page