top of page

סיפורי מנהיגות - מאפייני המנהיגות הצבאית בשדה הקרב

ניתוח של רכיבי המנהיגות הצבאית כפי שעולים מתוך סיפורי מנהיגות בכלי התקשורת השונים

161 צפיות0 תגובות
bottom of page