top of page

ערכת קלפי ערכים

הערכה המצורפת בנויה מתמונות של מפקדים וחיילים שצולמו בביסל"מ, מלוות במלים שמייצגות את הערך שנשקף בתמונה.

איך משתמשים בקלפים?

ניתן להשתמש בקלפים לטובת פעילות בחירת ערכים ליחידה:

  1. בחירה אישית: כל אחד בתורו בוחר קלף שמייצג ערך משמעותי עבורו ומציג את הבחירה שלו

  2. בחירה משותפת: בוחרים יחד 3-4 ערכים שמייצגים את היחידה בצורה הטובה ביותר, ושאליהם רוצים לשאוף

  3. פרקטיקה: עבור כל ערך - מגדירים איך עליו לבוא לידי ביטוי כדי שיתממש בצורה טובה. כלומר מה צריך לקרות ברמה ההתנהגותית כדי ליישם את הערך. ניתן אף להגדיר תכנית עבודה עם יעדים פרקטיים למימוש הערכים שנבחרו, ולקבוע מועדים בעתיד שבהם ניתן לעשות בקרה והערכת מצב לגבי מומשם.

הקלפים מתאימים לפעילות דרך שיחת וידאו (להצגה דיגיטלית) או במפגש פנים מול פנים (מומלץ להדפיס, לגזור ולניילן מראש)


לצפייה בערכה המלאה:1,014 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page