top of page

פיקוד ומנהיגות: התבוננות מפריזמת קבילות החיילים

במאמר זה, שפורסם בכתב העת "מראות של מנהיגות" בשנת 2012, מפרט האלוף יצחק בריק תובנות ביחס לפיקוד ולמנהיגות בצה"ל, כפי שגובשו מתוך הסתכלות מערכתית על קבילות החיילים לאורך השנים. העיסוק בקבילות החיילים מאפשר התבוננות על תופעת הפיקוד והמנהיגות בצה"ל דרך מקרים חריגים של כשלים וליקויים בהתנהלותם של מפקדים.

במאמר דן האלוף בריק בהרחבה במספר הבנות מרכזיות בנוגע למנהיגות הצבאית: אחריות המפקדים, טיפול החיילים כנדבך מרכזי בפיקוד ומנהיגות, מרכזיות ההדרכה והחניכה של מפקדים זוטרים, האתגרים של מנהיגות בסביבה פרופסיונלית, וחשיבותה של שרשרת הפיקוד.

מראות של מנהיגות- גיליון 05

כתיבה: האלוף יצחק בריק

צילום: דובר צה"ל

130 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page