top of page

פיתוח מנהיגות בדרג הבכיר

כותב הפרק המובא כאן יוצא מנקודת הנחה שנחוצים כישורים שונים להנהגה בדרגים שונים. מאפיינים שונים של אתגרי הדרג מייצרים צורך בפעולה שונה ונבדלת מזו של דרגים זוטרים. בתוך כך, ניתן למשל לציין סוגיות כגון – מרחק פיזי ופסיכולוגי מהפקודים, השגת תפוקות באמצעות אחרים, מגבלות השליטה ומורכבות המשימה.

הפרק כולל שלושה חלקים. בחלק הראשון הכותב מעמיק במאפיינים של המנהיגות בדרג הבכיר והדרישות העומדת בפני מפקד בכיר לנוכח מאפיינים אלה. בחלק השני, יונחו הנחות עבודה לפיתוח כישוריהם של מפקדים בכירים ויוצגו יעדים אפשריים לפיתוח מפקדים בכירים – מה אפשר ללמוד ולפתח, באילו תחומים, אילו יכולות וכו'. בחלק השלישי והאחרון תוצג מתודת העבודה עם מפקדים בדרג הבכיר, מתוך הנחה שיש צורך בהתאמת דרך הלמידה למטרות הלמידה וללומדים.

הקריאה בפרק מומלצת למי שמעוניין להעמיק את הידע על מאפייני הפיקוד הבכיר – על שלל אתגריו ומאפייניו, כמו גם הגישה הייחודית לפיתוח מנהיגות בדרג זה.

פרק זה מופיע בספר "מנהיגות ופיתוח מנהיגות – מהלכה למעשה", בעריכת איציק גונן ואליאב זכאי, בהוצאת משרד הביטחון.

כתיבה: אבי אלטמן


302 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page