top of page

פרואקטיביות בעבודה

מה הקשר בין שעות הפנאי של העובד לבין התנהגות פרואקטיבית בעבודה?

תקציר המאמר המובא כאן עוסק בקשר החשוב, אם כי אינו נחקר דיו, בין הזהות והחוויות של העובד מחוץ לשעות העבודה לבין התנהגותו במסגרת העבודה. באופן ספציפי המחקר בחן את האופן שבו פעילויות שונות ותחושות מסוימות של העובד בשעות הפנאי, משפיעות על ההתנהגות הפרואקטיבית שלו ביום שלאחר מכן.

המחקר הנוכחי לא מספק את כל התשובות ואף לא מתכון לפעולה מיידית עבור מפקדים. בכל זאת, הוא מדגיש את החשיבות של התפיסה של העובד כאדם שלם ומורכב, אשר פועל ומושפע ממספר זירות במקביל ומכאן הרלוונטיות שלו דווקא עכשיו - בתקופה שבה השחיקה והלחץ הולכים וגוברים. בתוך כך נדרש לקחת בחשבון שהקשרים הסיבתיים שנראים לפעמים ברורים מאליהם, הם בעצם מורכבים הרבה יותר מכפי שנדמה.
354 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page