top of page

פרקטיקות לקידום לכידות במסגרת

בטבלה המצורפת מפורטות הצעות לפעילות עבור המפקד שיסייעו בקידום לכידות במסגרתו. הפרקטיקות לקידום לכידות חברתית מאוגדות תחת ראשי התיבות מתח"ם: יצירת מכנה משותף במסגרת, תקשורת טובה וחוויות משותפות. הפרקטיקות לקידום לכידות משימתית מאוגדות תחת ראשי התיבות מת"ח א"ב: לשים את המשימה במקום הראשון, להדגיש את התגמול שבהשתייכות למסגרת, לספק חוויית הצלחה במשימות, לקדם אופן מוסכם לביצוע המשימה וייצר בהירות ביחס למשימה המשותפת.778 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page