top of page

"צופים מהיציע": תופעת הבכירות הצבאית במשקפי בכירים באזרחות שפרשו מצה"ל

כאשר מפקדים בכירים בצה"ל נדרשים לתאר ולנתח את המרחב בו הם פועלים, על אתגריו ומאפייניו, שכיח למצוא אצלם מבט סקרני על הבכירים ב-"עולם האזרחות", ולא בכדי. בניסיון לייצר הגדרה טובה יש תמיד משום הבחנה מבדלת: למה אני דומה ולמה לא. כפי שברירת המחדש היא לאפיין את הפיקוד הבכיר בצה"ל לעומת הפיקוד הזוטר, כך טבעית הנטייה להשוות מה בין הבכירות "כאן" ו-"שם".

מטרת המאמר הינה לשפוך אור על מאפייני הפיקוד הבכיר בצה"ל דרך התבוננות על עמדות בכירות בתוך עולמות תוכן השונים מהצבא. מתוך שאלות של מפקדים בכירים ניתן להבין שזיקה זו בין ה-"בכירות" בצבא ל-"בכירות" באזרחות הינה רלוונטית ונמצאת במרחב ההתעניינות של המפקדים. לאור הממשק המתמשך של הצבא עם האזרחות וההשפעה ההדדית של האזרחות על הצבא (ולהיפך) יכולה להתקיים למידה בין שני מרחבים אלו. במאמר מתוארים היבטים מרכזיים של תופעת הבכירות הקשורים למאפייני המשימות, ההוויה ודפוסי הפעולה.

מראות של מנהיגות- גיליון 04

כתיבה: הדס ייגר זלינגר, קרן שחף, שולה דלה פרגולה


158 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page