top of page

קבלת החלטות


דוגמא לדילמה פיקודית

אמיר הוא מ"כ בטירונות.

ניר, חייל בכיתה שלו, איחר בפעם השלישית השבוע למסדר. ניר הוא חייל לא ממושמע, ונדמה שהעונשים שקיבל עד כה לא עזרו (בפעם שעברה אמיר נתן לו שעות ביציאה ולאחר מכן שמע אותו מחקה אותו באוהל). ניר הוא דמות דומיננטית בכיתה ונראה שהיחס המזלזל שלו כלפי אמיר משפיע לרעה על שאר החיילים ועל התרופפות המשמעת בכיתה.

לאחרונה המ"מ העיר לאמיר שהכיתה שלו 'זורקת', שזה משפיע לרעה על המחלקה והוא מצפה ממנו להשתלט על העניינים.

אמיר צריך לקבל החלטה כיצד להתמודד עם הסיטואציה.

אילו שיקולים עליו לקחת בחשבון בקבלת ההחלטה?


משולש קבלת ההחלטות

מודל "משולש קבלת ההחלטות" הוא כלי שמציג את שלושת השיקולים המרכזיים בקבלת החלטות פיקודיות:

  1. מפקד - מה חשוב לי כמפקד? מה הערכים המובילים שלי? בתור איזה דמות אני רוצה להיתפס?

  2. פקודים - מה מאפיין את הפקודים לגביהם אני צריך לקבל את ההחלטה? (מידת משמעת, מחויבות, מקצועיות וכדומה)

  3. מערכת - מה מייחד את היחידה / המערך / הארגון שאני משרת בו? (לדוגמא: יחידת שמטרתה הכשרת טירונים ומתאפיינת במשמעת גבוהה / מערך שמטרתו לתת שירות וצריך להיות אדיב וגמיש)

שלושת "הקודקודים" של המשולש מהווים שיקולים שיש לקחת אותם בחשבון בקבלת ההחלטה, וזאת לאור המשימה (מרכז המשולש), כלומר המפקד תמיד צריך לראות לנגד עיניו את המשימה שלשמה המפקד, הפקודים והמערכת נמצאים.


לעתים יש מתח בין "הקודקודים". לדוגמא: בסיטואציה בה על המפקד לקבל החלטה האם לשחרר חייל שיש לו בעיה בבית הביתה, בתקופה שבה כל היחידה מתכוננת לביקורת. במצב זה, קיים מתח בין קודקוד ה"פקודים" (טובת החייל) לבין קודקוד ה"מערכת" (הערכות לביקורת).

השילוב בין הקודקודים הינו למעשה איזון המתקיים באמצעות שיקול דעת ערכי- מקצועי- מנהיגותימה יכול לעזור לך לקבל החלטות יותר טובות? - טיפים למפקד:

  • התייעצות עם מפקדים ועמיתים בסגל (כשיש זמן).

  • הכרות טובה עם עקרונות מנחים- רוח צה"ל, פקודות מטכ"ל, המענה הפיקודי, נהלי הפלוגה וכדומה, תעזור לקבל החלטות טובות יותר ולהוות 'מצפן' בזמן אמת.

  • הגדלת "תא המטען האישי"- שימוש בניסיון האישי והרחב (של אחרים) יאפשר תגובה טובה יותר בזמן אמת- עיסוק בדילמות, חשיבה על מקרים ותגובות, שאלת שאלות, הכרות עם סיפורים של אחרים וכמובן עם הזמן הניסיון.

(צילום: דובר צה"ל)


בחזרה לדילמה:

בבואו לקבל החלטה, על אמיר לקחת בחשבון את שלושת השיקולים הבאים (שלושת הקודקודים במשולש):

  1. מפקד - מה חשוב לאמיר כמפקד? (למשל: משמעת, התמקמות מול הכיתה, להעביר מסר לכל הכיתה וכו)

  2. פקודים - מדובר בחייל לא ממושמע, מזלזל ומדרדר את הכיתה

  3. מערכת - מדובר בטירונות שמטרתה להפוך אזרחים לחיילים.לסיכום, מודל המשולש (וכל מודל אחר בקבלת החלטות) אינו מציע פתרונות אלא הוא כלי שעוזר לארגן את המציאות המורכבת לאור האחריות הפיקודית. יש לזכור כי לכל החלטה של מפקד יש מחירים וכך גם לאי החלטה- מפקד לא יכול להתעלם, הוא תמיד צריך לקבל החלטה נוכח דילמות (גם החלטה להעביר את ההכרעה לרמ"מ- היא החלטה).

1,051 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page