top of page

שירות מילואים בשנות האלפיים – משבר או אתגר?

המאמר דן בשינויים בסביבה החברתית בה מתקיים שירות המילואים. זאת מתוך הנחה כי שירות המילואים מתקיים במרחב פעולה ולגיטימיות שהחברה הישראלית מאפשרת. הבנה והיכרות של הסביבה החברתית של שירות המילואים נותנת בידי המפקד כלי נוסף לפירוש תמונת המצב של היחידה ולהבנת תופעות כמו השתמטות לא רק כסימני משבר, אלא גם כסימנים של שינוי היוצר אתגר בהתמודדות אחרת איתו.שירות מילואים בשנות האלפיים - משבר או אתגר
.pdf
Download PDF • 2.72MB

111 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page