top of page

תגובות ארגונים בעולם לקורונה

?(COVID-19) מה אנחנו יכולים ללמוד מתגובות ארגונים אחרים בעולם לנגיף הקורונה

תקציר המאמר המובא כאן מרכז הבנות שאספו חוקרי מכון גאלופ בנוגע להתארגנות ארגונית ותגובות של מנהלים בארגונים בולטים, לנגיף הקורונה. אלה כוללים אסטרטגיות פעולה ופרקטיקות בנושאים הבאים: נהלי מניעת התפשטות הנגיף, תמיכה בעובדים, מחוברות עובדים ומוראל, איוש בתנאי הנורמליות החדשה, פיתוח עובדים לשיפור ביצועים, תקשורת עם העובדים, התמודדות עם ההשפעות הכלכליות, והתארגנות לקראת חזרה לעבודה.

עיקרי הדברים בלבד מובאים בתקציר זה ומומלץ לפנות למאמר המקור להרחבה (קישור בגוף התקציר).

קריאה מועילה!


125 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page