top of page

​תיק כניסה לתפקיד מפקד מחזור\מגמה

כניסה לתפקיד היא תהליך משמעותי עבור מפקד. תפקיד חדש מזמן שלל אתגרים והזדמנויות; זהו שלב המאופיין בעמימות, מחד, ובהצפת מידע, מאידך.

לצורך כניסה מיטבית לתפקיד מומלץ מאוד לפנות זמן להיערכות והכנות טרם הכניסה לתפקיד.

כניסה לחוברת


207 צפיות0 תגובות
bottom of page