top of page

תפיסת הלכידות הצבאית ופיתוחה

תפיסת הלכידות פותחה בביסל"ם ב-2019 , בשיתוף פעולה בין ביסל"ם לחיל החינוך. התפיסה מהווה את הבסיס התיאורטי למבנה שבוע הלכידות ליחידות באשקלון. התפיסה נשענת על ידע נרחב מתחום הפסיכולוגיה הצבאית. היא כוללת הגדרות והסברים לרעיון הלכידות, הסבר נרחב על השפעותיה החיוביות של הלכידות, הקשר בינה לבין רוח צה"ל, כיצד ניתן לקדם לכידות באופן אפקטיבי, השפעותיה השליליות האפשריות, ותפקיד המפקד בפיתוח לכידות היחידה.

כניסה למסמך


275 צפיות0 תגובות
bottom of page