top of page

מנהיגות במרחבים משותפים

מרחבים משותפים מתהווים סביבנו, ואנו פועלים בתוכם ביותר ויותר הקשרים. הפרדות דיכוטומיות שהתאפשרו בעידן "פשוט" יותר כבר לא מתקיימות בעידן מהפיכת המידע, בו הגבולות הפכו נזילים וגמישים יותר. כיום ברור שהכוח טמון בחיבורים – בקהילה וביצירת קשרים שמייצרים משהו 'חדש'. כל אלה גוזרים משמעויות על תחום המנהיגות.

מסמך זה סוקר ספרות מחקרית ויישומית בנושא מנהיגות במרחבים משותפים.

מבנה המסמך כולל רקע על מנהיגות במרחבים משותפים, הגדרות של המושג 'מנהיגות משותפת' שהוא המושג הנפוץ ביותר בהקשר של מנהיגות במרחבים משותפים, הצגת מודלים שונים של מנהיגות משותפת, ולבסוף ציון של מספר מושגים משיקים ורלוונטיים לעולם התוכן.

כתיבה: ד"ר שני אלמוג, קרן שחף ואמיר אסנין
107 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page