top of page

מאפייני הטירון בתקופת קורונה

טירונים המתגייסים לצה"ל בימי הקורונה מתמודדים עם אתגרים נוספים, בנוסף על הקשיים הרגילים שמאפיינים את המעבר מהאזרחות לצבא. בכדי לסייע לך המ"כ ולך המ"מ בטירונות – ריכזנו את האתגרים וכמה רעיונות שמסייעים בהתמודדות.

מאפייני הטירון בתקופת קורונה
bottom of page