top of page

מנהיגות צבאית בעידן הרשתות החברתיות

הרשתות החברתיות הן עובדת קיימת, והן הפכו בשנים האחרונות לפלטפורמה לגיטימית דרכה משמיעים סקטורים בחברה הישראלית את קולם. כך למשל, חיילים מוצאים במדיה החברתית ערוץ דרכו הם יכולים להלין או לשבח את המערכת הצבאית. מלש"בים והוריהם, חיילים ומפקדים, נשות קבע, חיילי מילואים ועוד – כל אלה מתקשרים דרך קבע ברשתות החברתיות בנושאים אשר קשורים באופן ספציפי לצבא. הרשתות החברתיות נתפסות לא פעם על ידי המפקד כאיום – בטחוני ותדמיתי. בצד הסיכונים המסוימים שמביאות עימן הרשתות החברתיות, כותבות המאמר דנות באופן שבו ניתן להפוך את הרשתות החברתיות למכשיר פיקודי חשוב שיעצים הן את המפקדים והן את הצבא. המאמר שפורסם בשנת 2015 בכתב העת 'מערכות'. כניסה למאמר כותבי המאמר: כרמית פדן ותאיר קרזי-פרסלר

מנהיגות צבאית בעידן הרשתות החברתיות
bottom of page