top of page

תרגילי הפקת לקחים ובניית תכנית עבודה

התרגילים הבאים נועדו לאפשר הפקת לקחים של התנהלות המסגרת ולהוות בסיס לבניית תכנית עבודה 1. מצוי-רצוי משתמשים בכלי יצירה כדי לתאר שני מצבים של המסגרת: מצוי : איך התפקוד של המסגרת נראה כיום רצוי : איך התפקוד של המסגרת נראה במיטבו? לאחר מכן מנהלים דיון משותף על היכולות והפערים + אילו פעולות יש לנקוט? עזרים : כלי יצירה (ניתן להשתמש בציורים / פלסטלינה / חומרי יצירה אחרים) 2. מטריצית חשוב-קיים ממלאים יחד את המטריציה הבאה: לאחר מכן, חושפים את השם של כל משבצת (מה שבסוגריים), ומתמקדים בדרכי הפעולה שיש לנקוט בדגש על 3 המשבצות: לשמר, להיפטר ולייבא. עזרים : דפים וכלי כתיבה, לוח וטושים 3. צוותים כחול ואדום מחלקים את המשתתפים לשתי קבוצות: צוות כחול : איך המסגרת תראה במיטבה + מה צריך לעשות כדי להגיע לשם? צוות אדום : איך המסגרת תראה בתפקוד לקוי שלה + מה צריך לעשות כדי לא להגיע לשם? לאחר מכן, מנהלים דיון משותף הכולל תכנית עבודה להמשך. עזרים : דפים וכלי כתיבה, לוח וטושים 4. סווט (SWOT) ממלאים את הטבלה הבאה, הממפה את המצב במסגרת כפי שהוא כיום:
לאחר מכן, מנהלים דיון משותף הכולל תכנית עבודה להמשך. עזרים : דפים וכלי כתיבה, לוח וטושים

תרגילי הפקת לקחים ובניית תכנית עבודה
bottom of page