noun_Search_781956 (1).png

מחקר חדש:

searchIcon.png
למאמר
כניסה לתפקיד

כניסה לתפקיד

פיתוחי צוותים

פיתוחי צוותים

פעילויות לפיתוח מנהיגות וצוות

פעילויות לפיתוח מנהיגות וצוות

חוסן

חוסן

מה נשמע? פודקאסטים על מנהיגות ופיתוח מנהיגות

מה נשמע? פודקאסטים על מנהיגות ופיתוח מנהיגות

הכנות סגלים ומפקדים

הכנות סגלים ומפקדים

מעברים

מעברים

זהות ותפיסת תפקיד

זהות ותפיסת תפקיד

מנהיגות בימי 'קורונה'

מנהיגות בימי 'קורונה'

גופי פיתוח מנהיגות- כנסים

גופי פיתוח מנהיגות- כנסים

ארגז כלים מנהיגותיים

ארגז כלים מנהיגותיים

לכידות המסגרת

לכידות המסגרת

נתיבי מנהיגות והישגים נדרשים

נתיבי מנהיגות והישגים נדרשים

 המלצות לקריאה וצפייה

המלצות לקריאה וצפייה

ביסל"מ:

בית הספר לפיתוח מנהיגות

30 (1).gif