top of page

ביסל"מ

בית-הספר לפיתוח מנהיגות צבאית

ביסל"ם מרכז את הידע והמומחיות בצה"ל בנושא קידום תהליכי פיתוח מנהיגות באמצעות כלים ותפיסות מתחום מדעי ההתנהגות.

ביסל"מ כפוף מבחינה פיקודית לחיל החינוך והנוער, ומבחינה מקצועית למחלקת מדעי ההתנהגות (ממד"ה).

היחידה מונה מעל לארבעים אנשי מקצוע, רובם אזרחים עובדי צה"ל ומקצת פרילנסרים ואנשי מילואים - כולם פסיכולוגים, סוציולוגים ויועצים ארגוניים בעלי תואר שני והכשרות מתקדמות בייעוץ אישי, טיפול, הנחיית קבוצות וייעוץ מערכתי.

בית הספר ממוקם במתחם בית גולדמינץ בנתניה, שם יושב מטה היחידה ומדור המחקר יחד עם זאת, חלק נכבד מפעילות היחידה (ליווי מפקדים,סדנאות מחקר ועבודת מטה) נעשית בבסיסי היחידות השונות של צה"ל.

ייעוד ביסל"מ

ביסל"ם הוא המרכז לפיתוח מנהיגות צבאית. תפקידו להוות מרכז צה"לי – סמכות מקצועית, מוקד ידע ומומחיות, המקדם תהליכי פיתוח מנהיגות צבאית, לשם מימוש ייעוד צה"ל ומטרותיו , באמצעות תפיסות ופרקטיקות מתחום מדעי ההתנהגות. כנגזרת לכך ביסל"ם מנחה מבחינה תורתית ומעשית את תהליכי פיתוח המנהיגות בהכשרות האחודות, בזרועות ובאגפים.

ערכי ביסל"מ

noun_partnership_4203 (1).png

שותפות

"להיות חלק מארגון"

מערכתיות

שיתוף וקולגיאליות

noun_Star Client_1638148.png

מקצועיות

מומחיות ולמידה מתמדת

noun_Target_1012070.png

רלוונטיות

גמישות ואדפטיביות

רלוונטיות, חדשנות והתעדכנות

קשב ופתיחות לצורכי הצבא, על מפקדיו ומסגרותיו

noun_leadership_516878.png

הובלה ומנהיגות

יוזמה, השפעה, אומץ ואנרגיה

ערכי ביסל"מ

פעילות

כיום בית הספר כולל מדור מחקר , העוסק בפיתוח ידע יישומי ועדכני על מנהיגות צבאית כתופעה ייחודית על ידי זיהוי צורכי הארגון ומוקדי ההתמודדות שלו בתקופה נתונה. לצידו קיימים שלושה ציוותי ייעוץ שעובדים עם היחידות והאגפים – ז"י ,ח"י, אט"ל, אמ"ן, אגף התקשוב ואכ"א. וחוליית פיתוח אישי. תהליך פיתוח המנהיגות, המתבצע בסיוע יועצי ביסל"ם, הוא תהליך מרכזי בתהליכי ההתפתחות של מפקדים ויחידות. זאת, באמצעות תפיסות ופרקטיקות מתחום מדעי ההתנהגות. פיתוח המנהיגות נעשה הן בהכשרות הן בשטח (on job). בהיבט של פיתוח הפרט אנשי המקצוע בביסל"ם מנחים יחד עם מפקדים את סדנאות המנהיגות וסדנאות הכניסה לתפקיד, שהינן חלק מצירי המנהיגות בקורסים הפיקודיים, ובמקביל הם מלווים  באופן אישי  מפקדים בהתמודדותם עם אתגרים פיקודיים מנהיגותיים. ברמת המסגרת  מלווים תהליכי בנייה של סגלים  בהכנות הסגלים ופיתוח של צוותים: סדנאות המתקיימות on job ומוכוונות לפיתוח צוות ולפיתוח מנהיגות צוותית. ברמת המערכת: מקיימים אבחונים  של אתגרי המנהיגות ובנוסף פיתוח צירי מנהיגות וידע מערכתי עבור היחידות ומעורבות בתהליכי למידה והתערבות מערכתיים בשיתוף עם יועצי הפנים.

Bislam Mind Map.jpeg

היסטוריה

בית הספר לפיתוח מנהיגות הוקם בשנת 1982, בהחלטת קצין חינוך ראשי (תא"ל יוסי אלדר), על בסיס שתי יחידות עצמאיות שפעלו כל אחת בנפרד במסגרת חיל החינוך: המכון להכשרת מפקדים והיחידה להכשרת סגלים. הראשון נועד לתת מענה לסוגיות מנהיגותיות-חינוכיות בעבודת המפקד והשני נועד לתת מענה לבעיות ולקונפליקטים בתחום עבודת הצוות של היחידות הלוחמות. לאחר הקמת בית הספר, הוקמו בו שתי יחידות נוספות: (1) יחידת הסברה אשר התעסקה בשאלות ערכיות בעבודת המפקד, שמאוחר יותר (בשנת 1992) שונה שמה והיא נקראה "היחידה לפיתוח ערכי פיקוד" – יע"פ; ו-(2) יחידת מחקר ופיתוח (מו"פ) שנועדה לחבר את בית הספר למחקרים ולידע העולמי בנושאי מנהיגות וכן לבצע מחקרי מנהיגות בצה"ל, במטרה לבסס את התשתית התאורטית והמעשית לעבודת בית הספר כולו.יוסי אלדר, מפקד בית הספר וקצין חינוך ראשי באותן שנים, שאף לראות את בית הספר כרפרנט מקצועי למפקדים בשטח וכמייצג כלפיהם את האספקטים ההתנהגותיים בנושאי המנהיגות בתוך תהליכי ההכשרה של המפקדים ובתוך התפקוד היום-יומי השוטף של היחידות.תהליך זה הגדיר את תפקיד בית הספר כמפתח מנהיגות. כלומר, האחריות לפיתוח המנהיגות עברה ממנחי הסדנאות אל המפקדים ותפקיד בית הספר היה לסייע להם למצות את פוטנציאל המנהיגות הטמון בהם.בשנת 1999 אוחדו שלושת המדורים של ביסל"ם (המכון להכשרת מפקדים, היחידה להכשרת סגלים והיחידה לערכי פיקוד) על ידי מפקד בית הספר באותם ימים, סא"ל מיקי רוזנשטיין, אשר ביקש לתת ליחידות הפונות מענה המרוכז אצל גורם אחד בתוך בית הספר.

מפקדי ביסל"מ לדורותיהם

1982  הקמת בית הספר לפיתוח למנהיגות בפיקודו של סא"ל יגאל אורבך.

1986  סא"ל מיכה פופר ממונה למפקד ביסל"ם

1990  סא"ל גדי אמיר ממונה למפקד ביסל"ם

1993  סא"ל איציק גונן ממונה למפקד ביסל"ם

1998  סא"ל מיקי רוזנשטיין מונה למפקד ביסל"ם

2001  סא"ל תמנה שמאלי ממונה למפקדת ביסל"ם

2005  סא"ל ארנה קוטלר ממונה למפקדת ביסל"ם

2008  סא"ל רינה שמיר-דונר ממונה למפקדת ביסל"ם

2012  סא"ל לימור גל ממונה למפקדת ביסל"ם

2016  שרית אלפיה דימנט - מפקדת ביסל"ם

פרסומי ביסל"מ

בית הספר הוציא שני ספרים: "על המנהיגות" בעריכת אביהו רונן ומיכה פופר (1989), ו"מנהיגות ופיתוח מנהיגות – מהלכה למעשה" בעריכת אליאב זכאי ואיציק גונן (1999), שניהם בהוצאת משרד הביטחון. כמו כן, הוציא בית הספר כתב עת דו שנתי בשם "מראות של מנהיגות".

bottom of page