מנהיגות בימי 'קורונה'

arrow&v
noun_Search_781956 (1).png
searchIcon.png
אין תוצאות לסינון שבחרת

שיחת מפקד - התמודדות עם "גל שני"

כלים פיקודיים למ"כ בתקופת הקורונה

דקה על "חשיבה יצירתית ואתגור תפיסת ההפעלה"

דקה על "ידע ובקרה של מפקדים מצילים חיים"

דקה על "המפקד הוא הוודאות"

דקה על "פיקוד ואחריות מרחיבה"

מנהיגות מקדמת חוסן בקורונה

תגובות ארגונים בעולם לקורונה

כלי לחיזוק החוסן המשפחתי בתקופת הקורונה

מוקשי חשיבה "בימי קורונה"

פרקטיקות ליצירת לכידות מרחוק

ניהול קבוצת עמיתים מרחוק

מנהיגות בימי קורונה

מאפייני הטירון בתקופת הקורונה

חוסן למפקד בתקופת הקורונה

אתגרים פיקודיים ודילמות למ"כ בתקופת הקורונה