אבחון ארגוני בכניסה לתפקיד מח"ט

noun_Save_2209758.png

ביצוע איבחון אירגוני הוא מיומנות פרקטית עבורך שמטרתה לייצר עבורך תמונת מצב אירגונית יחידתית רחבה יותר או תמונת מצב בתחום מסוים וספציפי ככלי תומך ומסייע בקבלת החלטות.
איבחון אירגוני אשר יתבצע בשלב מוקדם יוכל לסייע לך ביצירת הבנה והיכרות מעמיקה עם החטיבה אליה אתה נכנס, בהסדרת שלבי החפיפה והכניסה לתפקיד, ובסימון יעדים אישיים וכיווני פעולה לתחילת התפקיד.

הורד מסמך
אבחון ארגוני בכניסה לתפקיד מח"ט