כלי להטמעת התפיסה הפיקודית

בד"ח החמש- הטמעת תפיסת הפיקוד ביחידתך

noun_Save_2209758.png

בדח ה-5 הוא בד"ח שעל פיו המפקד יכול לבדוק אם הוא עושה את הדברים הנכונים כדי להעביר מסרים ולהטמיע נורמות שהוא רוצה שיתקיימו בתרבות של המסגרת שלו.
כאשר ישנה הרמוניה בין מרכיבי הבד"ח המסר יעבור בצורה טובה ויוטמע בתרבות, אך כאשר באחד המרכיבים המסר אחד ובשני אחר ייווצר בלבול, הנורמות לא יתקיימו ואף יווצר כעס כלפי המפקד.

הורד מסמך
Button
בד"ח החמש- הטמעת תפיסת הפיקוד ביחידתך
Button