הדילמות המרכזיות הנפוצות בעת כניסה לתפקיד

דילמות בכניסה לתפקיד המ"מ

noun_Save_2209758.png

להלן חלק מהדילמות המרכזיות הנפוצות בעת כניסה לתפקיד : סמכות מקצועית מול סמכות פיקודית, ציפיות הפקודים מול ציפיות רמה ממונה, חידוש לעומת שמירה על הקיים, מיקוד במשימה לעומת מיקוד באנשים, ריכוז לעומת ביזור סמכויות, קרבה לעומת ריחוק

הורד מסמך
Button
דילמות בכניסה לתפקיד המ"מ
Button