התמודדות עם כישלונות ושינוי תבניות חשיבה

noun_Save_2209758.png

פסיכולוגיה חיובית
כישלון
כשלון
כישלונות
כשלונות
למידה מטעויות

הורד מסמך
Button
התמודדות עם כישלונות ושינוי תבניות חשיבה
Button