חוברת הכנת סגל- בניית מסגרת

noun_Save_2209758.png

הכנ"ס אימון יסוד- בא"ח.
חוברת זו נועדה לסייע לך בבניית סגל המפקדים בפלוגה אשר מתקיימת בביסל"ם מנהיגות.

הורד מסמך
חוברת הכנת סגל- בניית מסגרת